företaget som i första hand arbetar med den yttre offentliga miljön.

Park- och trädgårdsskötsel samt snö- och halkbekämpning.

Vi utför även sten- och anläggningsarbeten.

Vår styrka är och har alltid varit vår flexibilitet.

 

 

Campus AB, Kungliga Tekniska Högskolan, Box 70045, 100 44 STOCKHOLM

Telefon: 08-790 88 54. Mobil: 0733-902390

E-post: kth@campusab.se