Projekt

PROJEKT

Campus AB / Projekt

PROJEKTGALLERI

Vi hjälper dig med alla tjänster som är nödvändiga för att genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. En effektiv och stark projektledning tillsammans med en välplanerad organisation garanterar vi en tidsplan och budget som håller. Vi utformar organisationen efter ert uppdrags riktlinjer och mål och med ett gott samarbete leder vi ditt projekt hela vägen till målet.


PROJEKTLEDNING • SKISS / RITNING • VÄXTBÄDDAR SKÖTSELPLANER OCH DESIGN • LEKMILJÖ • LANDSKAPSARKITEKT