Anläggning av lekplats

ANLÄGGNING AV LEKPLATS

QumewaCampus /Tjänster/ Anläggning av lekplats

Anläggning av lekplats & utegym


Vi projekterar och anlägger lekplatser med parkutrusning, fallskyddsunderlag och lekredskap. Vi skapar en miljö för harmoni och lek. 

Parkutrustning

Vi föreslår olika typer av parklösningar som t ex möbler, pergola och urnor.


Fallskyddsunderlag

Att anlägga en lekplats kräver godkända fallskyddsunderlag. Vi arbetar med olika typer av fallskyddsunderlag och utgår ifrån miljö och säkerhet. 


Lekredskap

Vi föreslår roliga och interaktiva lekredskap främst nationella som klarar säkerhetskraven.


Lekplatsbesiktning

Det är av yttersta vikt att man som förening sköter lekplatsen. Årligen skall en besiktning göras. Vi har en samarbetsparter som utför besiktningen och vi åtgärder eventuella besiktningsnedslag.


PARKUTRUSTNING • FALLSKYDDSUNDERLAG • LEKREDSKAP • LEKPLATSBESIKTNING