Trädgårdsanläggning

TRÄDGÅRDS-ANLÄGGNING

Campus AB /Tjänster/ Trädgårdsanläggning

Trädgårdsanläggning 


Vi utför med glädje alla typer av anläggningsarbeten. Vi har spetskompetens inom gårdsrenovering, tätskiktsrenovering, stensättning, gröna tak, finplanering och mycket mer. Vi hjälper er med allt från projektering till genomförande och uppföljning.

Gårds- & tätskiktsrenovering

Vi är vana av att utföra entreprenader i innerstan.Våra medarbetare har specialkunskaper i projektering av innergård, tätskikt, anläggningsmaskiner, isolering, betongarbeten, växtkännedom, geologikunskaper och arbetsmiljö.


Gröna tak

Att anlägga gröna tak är en konst i sig. Här gäller det att anpassa växter efter ståndort. Vi ser till att ni får en väl fungerande helhetslösning där såväl tätskikt som växter anpassas efter varje projekt.


Skötselplaner och design

Anlita oss från början eller om du vill ha en plan för framtiden. Vi designar och planerar från början med en enkel skiss eller kompletta handlingar. Vi besiktigar även befintliga anläggningar och upprättar skötselplaner. Våra förslag är fördelaktiga om du väljer att anlita oss för utgörandet.


Stensättning

Med välutbildad och erfaren personal kan vi utföra alla typer av stenbeläggningar vare sig det gäller natursten eller betongsten. Vi lägger stor fokus på helhetslösningar där vi ser till att övergången mellan olika material är samspelta och att materialet anpassas efter projektet.


STENSÄTTNING • TÄTSKIKT • MARKSTEN • GRÖNA TAK RABATTER • GRÖNYTOR • FINPLANERING • ASFALTERING GRILLPLATSER • PERGOLAS • MURAR • SNICKERI